Att hitta de nyckelpersoner du behöver för att göra en betydande skillnad för företagets framgång kan vara en utmanande uppgift. Vi har tid, verktyg, nätverk och talang.

Vi förstår vikten av att rekrytera rätt medarbetare. Varje partner i Bondi har varit på din sida som tex företagsledare, direktörer och tjänstemän för ledande företag i branschen. Vi har nätverken och kontakterna. Tillsammans har vi det bredaste och mest djuplodade nätverket i branschen och mer än 11 000 toppkandidater i vår databas. Detta säkerställer att du har den största kandidat-poolen av kvalificerade personer till ditt förfogade.

Bondi Executive Search är medlem av det internationella nätverket IRC Global Executive Search Partners.

Adress:
Nybrokajen 7 111 48 Stockholm
Telefon: +46 8 410 629 00