Vårt kärnvärde är patientsäkerhet, samtidigt som vi värnar våra kunders och medarbetares trygghet och säkerhet. 

Symbioteq bildades 1994 i samband med att de medicintekniska regelverken tog form i Europa. Bolaget bildades med den målsättning som fortfarande präglar bolaget; att hjälpa våra kunder att utveckla, upprätthålla ledningssystem och teknisk dokumentation anpassad för sin verksamhet, inte enbart för att uppfylla regulatoriska krav. Under oktober 2020 förvärvade Symbioteq Key2Compliance.

Vi kan vara din partner för frågor rörande MDD/MDR, IVDD/IVDR, ISO 13485, ISO 9001, ISO14971, ISO 10993, IEC 60601, EN 62366, IEC 62304, QSR (FDA 21 CFR Part 820), och andra regelverk inom medicinteknik.

E-post:  info@key2compliance.com

Adress:
Skeppsbron 44 111 30 Stockholm
Telefon: 08-621 05 02