Vi har mer än 50 års erfarenhet av elektroniktillverkning av medicintekniska produkter åt ett flertal globala partners. Medicintekniska produkter är ett av våra kärnområden där vi bidrar med vårt tekniska expertis inom några produktområden såsom ultraljud, hjärt- lungmaskiner och respiratorer samt lab och diagnostik utrustningar.

Kitron är certifierade enligt följande kvalitetsstandarder ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 13485:2016. QSR godkända.

Adress:
Möbelvägen 5 556 52 Jönköping
Telefon: 036-290 21 00