OIM är certifierade enligt ISO 13485, vilket täcker både utveckling och produktion inom life science, samt har vi kompetens inom alla nödvändiga discipliner så som mekanik, industridesign, elektronik, mjukvara, hårdvara, QA samt produktionsteknik.

Vårt erbjudande sträcker sig från innovativ produktutveckling, gemensam projektåtagande till kapitalanskaffning, innebärande att vi i mångt och mycket blir en affärsutvecklingspartner till de kunder vi samarbetar med. En affärsmodell som dels är omtyckt av våra kunder, men som också differentierar oss från övriga spelare på marknaden.

Vårt motto och vår röda tråd är och förblir, en komplett leverantör för att ta innovativa produkter till marknaden, där vår kunskap inom respektive område är avgörande för att lyckas.

Adress:
Krusegränd 42D 212 25 Malmö
Telefon: +46 40-13 13 69