Med över 40 års erfarenhet finns vi i 35 länder där behoven är som störst. I nära samarbeten med lokala partners, genom utbildning och kunskapsutbyten och med stöd av våra givare och medicinska volontärer, arbetar vi för en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi. Det är viktigt, då 2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi.

Hållbarheten i våra insatser är tungt vägande. Våra 6,000 medicinska volontärer som delar med sig av sin spetskompetens bygger kapacitet hos lokala sjukvårdsteam, och levererar hållbara lösningar i framgångsrika företagssamarbeten i Sydostasien, Afrika och Latinamerika.

Vi erbjuder ingående kunskap om hur företag kan arbeta inom EU:s nya hållbarhetsdirektiv, ESRS, och påvisa sina bidrag till fastställda standards, såsom samhällspåverkan, arbetare inom leverantörskedjan, samt konsumenter och slutanvändare.