Vi verkar främst inom Lifescience, men är även verksamma inom flertalet andra brancher. Våra huvuderbjudanden finns inom Compliance Excellence, SMART Lab och SMART Manufacturing.

Inom medicinteknik erbjuder vi konsulttjänster igenom hela produktens livscykel med roller inom QA, RA, utveckling, industrialisering, digitalisering, dataintegritet såväl som med olika utbildningar. Vi gör både kortare uppdrag; såsom inspektioner och rådgivning, såväl som längre uppdrag; som att interimslösningar för specifika roller i linjeorganisationer.

Adress:
Kista Science Tower, Färögatan 33 164 51 Kista
Telefon: 08-503 045 50