Prevas har utvecklingstjänster inom mekanik, elektronik, mjukvara, projektledning, regulatorisk rådgivning, industridesign och ergonomi för alla faser av en produkts livscykel, dvs  från koncept och innovationer till produktionsstart och processvalidering, samt produktunderhåll. Prevas är certifierat enligt ISO 13485 och följer IEC 62304.

Adress:
Löfströms Allé 5 172 66 Sundbyberg
Telefon: 08-799 64 28