PwC AB är en framgångsrik med välmeriterad branschspecialist. PwC:s svenska och internationella nätverk av specialister hjälper ledande företag inom Pharmaceuticals & Life Science-industrin (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik) med allt från revision, redovisning till corporate finance, consulting, riskhantering och skatterådgivning. 

Tack vare gedigen branschkompetens kan du därför få unikt stöd. Gå in på www.pwc.se/bioteknik för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Telefon: 010-2133000