SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Utöver att driva standardiseringsprojekt, säljer vi bland annat standarder, rådgivning och vi utbildar inom standarder som vi själva har varit med och utvecklat.

Våra deltagare i standardisering och kunder kommer från privat och offentlig sektor. Vi tar till vara deras intressen genom att representera Sverige i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Vi erbjuder ett heltäckande utbildningsutbud inom medicinteknik som hjälper dig både med informationssäkerhet, riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning, samt intern revision.

SIS är en del av ISO och CEN som är ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling.

Adress:
Solnavägen 1 E/Torsplan 113 65 Stockholm
Telefon: 08-555 520 00