Strömberg Distribution har över 40 års erfarenhet av logistik och distribution. Vår specialitet är hantering och lagerhållning av Medtech-produkter där kvalitetskraven är som högst.

Vi är en 3PL-partner som säkerställer hela flödet från order in till leverans till slutkund, alltid med högsta fokus på kvalitet i varje moment. Vi ser till att våra kunders önskemål och krav uppfylls och ligger i framkant när det gäller kvalitetskrav kopplade till logistik och distribution.

Vi finns i södra Stockholm och i Sandviken med produktionssiter även i våra nordiska grannländer.  


Adress:
Jonvägen 2-4 141 49 Huddinge
Telefon: 08-779 96 00
Hemsida: www.strd.se