CAG Syntell grundades 1994 och är en av Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner inom Systems Lifecycle Management (SLCM) för både organisationer och tekniska produkter.

Vi erbjuder kravhantering och systemarkitekturarbete med spårbarhet för utveckling av medicintekniska produkter. CAG Syntells konsulter har även erfarenhet av kvalitetsledning (QA), konfigurationsledning (CM), riskhantering, V&V samt Product Line Engineering (PLE) inom medicinteknik.

CAG Syntell genomför utbildningar för etablerade MedTech-bolag såväl som för start-ups. Vi kan även leda analysarbetet som krävs för att överbrygga klyftan mellan marknad och R&D samt stötta med verksamhetsutveckling.

CAG Syntells kompetens och metodik underlättar regulatoriskt styrda företag i arbetet med krav, spårbarhet och modulär arkitektur, vilket underlättar förändringar på produkten över dess livscykel. Detta med stor flexibilitet avseende verktygsstöd och med en bred förståelse för branschstandarder såsom ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304 samt ISO 15288

Adress:
Sandhamnsgatan 63C,3 tr 115 28 Stockholm