Vanliga komponenter är design controls med DHF, global part, BOM, DMR med ändringshantering, vault för produktutveckling och CAD, dokumenthantering för styrande document, processer för CAPA, NCR, Complaints, incidenthantering, UDI och hantering Teknisk Fil och Adverse Events rapportering. Lösningarna bygger vi på den ledande PLM-sviten (Product Lifecycle Management) för medicinteknik och diagnostik - ENOVIA Licensed to Cure, utvecklad från Dassault Systemes.

Adress:
Isafjordsgatan 15 164 40 Kista
Telefon: 08-599 204 00