EU-kommissionen presenterar förslag till European Health Data Space

Publicerat 05 May 2022
Digitalisering & eHälsa

Swedish Medtech välkomnar EU-kommissionens förslag till European Health Data Space (EHDS) vilket publicerades den 3 maj 2022. Detta är ett mycket viktigt steg i arbetet att möjliggöra en effektiv, innovativ, välfungerande hälso- och sjukvård.

Covid-19 har tydligt visat vikten av den digitala transformationen av vården, men det är också tydligt att det finns ett antal hinder som har givit ett långsamt upptag av tekniken. En av de viktiga frågorna handlar om hälsodata och tillgången till data för att öka patientsäkerheten och skapa bättre behandlingar för patienterna. Vår förhoppning är att den föreslagna processen för EHDS ska generera ett väl fungerande ramverk som stödjer EUs strategi för Hälso- och sjukvårdsdata.

Vi kommer att aktivt arbeta med denna fråga och ser fram mot många givande dialoger med målsättningen att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett effektivt användande av hälsodata framöver med patienten i fokus.

Läs kommissionens pressmeddelande >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies