EU och USA presenterar nytt preliminärt dataöverföringsavtal

Publicerat 05 April 2022
Digitalisering & eHälsa

EU och USA har godkänt ett nytt preliminärt dataöverföringsavtal som är tänkt att ersätta tidigare Privacy Shield. Genom Privacy Shield-avtalet var det möjligt att föra över personuppgifter från EU till USA. Sommaren 2020 avgjorde EU-domstolen det så kallade Schrems II-målet där EU-domstolen ogiltigförklarade Privacy Shield som mekanism för överföring av personuppgifter mellan EU och USA. Trots tiden som förflutit sedan domen föll råder fortfarande stor osäkerhet och oro bland alla aktörer för vad som ska hända med dataöverföringar utanför EU på sikt, men också hur man ska hantera alla de dataflöden som ständigt pågår och som är helt nödvändiga för att kunna bedriva och utveckla hälso- och sjukvård. Av denna anledning ser Swedish Medtech positivt på beskedet om dataöverföringsavtalet även om det ännu inte kommit några detaljer kring överenskommelsen och trots att det lär dröja innan parterna nått en slutlig juridisk överenskommelse. Den osäkerhet och avsaknad av tydlig juridisk vägledning kring möjligheterna att upphandla molntjänster i offentlig sektor som just nu råder gör att hälso- och sjukvården riskerar att gå miste om viktiga effektiviseringsvinster och utveckling av hälso- och sjukvården till gagn för både patienter och personal. Olika bedömningar och tolkningar ute i regionerna har försvårat införande av innovationer i vården och försämrar tillgång till digitala lösningar för patienter och vården.

Läs även Reuters artikel "EU-U.S. data transfer deal cheers business, but worries privacy activists"

Läs mer
Swedish Medtech har tagit fram rapporten "Molntjänster och deras roll i utvecklingen mot en god och nära vård", där vi försöker sammanställa det juridiska läget i Sverige idag.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies