Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling till Lagrådet

Publicerat 21 January 2022
Upphandling

Det har sedan år 2013 genomförts ett par utredningar och tillhörande remissrundor gällande överprövning av offentliga upphandlingar. Nu har regeringen lämnat över en lagrådsremiss till Lagrådet om en effektivare överprövning, som alltså är ett förslag utifrån flera tidigare remissbehandlingar. Enligt civilministern syftar förslagen framför allt till att domstolsprocessen ska bli snabbare och mer förutsägbar. Det är ett syfte som Swedish Medtech är enig om, även om vi gärna sett en annan lösning än den som föreslås. Mer om vårt förslag på specialdomstol kan ni läsa i remissvaret på Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om upphandlingsmål (SOU 2018:44) år 2018.

I övrigt är vi positiva till att lagrådsremissen föreslår att inte införa varken ansökningsavgift, ömsesidigt processkostnadsansvar eller materiell preklusion. Det har vi argumenterat mot i våra tidigare remissvar:

-    
Överprövningsutredningens betänkande Överprövning i upphandlingsmål (SOU 2015:12) år 2015.
-    Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om upphandlingsmål (SOU 2018:44) år 2018.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Ta del av pressmeddelandet från Finansdepartementet >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies