Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling till Lagrådet

Publicerat 21 January 2022
Upphandling

Det har sedan år 2013 genomförts ett par utredningar och tillhörande remissrundor gällande överprövning av offentliga upphandlingar. Nu har regeringen lämnat över en lagrådsremiss till Lagrådet om en effektivare överprövning, som alltså är ett förslag utifrån flera tidigare remissbehandlingar. Enligt civilministern syftar förslagen framför allt till att domstolsprocessen ska bli snabbare och mer förutsägbar. Det är ett syfte som Swedish Medtech är enig om, även om vi gärna sett en annan lösning än den som föreslås. Mer om vårt förslag på specialdomstol kan ni läsa i remissvaret på Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om upphandlingsmål (SOU 2018:44) år 2018.

I övrigt är vi positiva till att lagrådsremissen föreslår att inte införa varken ansökningsavgift, ömsesidigt processkostnadsansvar eller materiell preklusion. Det har vi argumenterat mot i våra tidigare remissvar:

-    
Överprövningsutredningens betänkande Överprövning i upphandlingsmål (SOU 2015:12) år 2015.
-    Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om upphandlingsmål (SOU 2018:44) år 2018.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Ta del av pressmeddelandet från Finansdepartementet >>

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Swedish Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies