Med anledning av kriget i Ukraina

Publicerat 28 February 2022
Krisberedskap & resiliens

Swedish Medtech ser med stor bestörtning på händelserna i Ukraina och hur hårt det slår mot Ukrainas befolkning. Det är en situation som påverkar och berör oss alla i Europa både som länder och som medmänniskor. Vi befinner oss i ett akut säkerhetsläge som i dagsläget är svår att överblicka konsekvenserna av.

Våra medlemsföretag arbetar för att förse patienter världen över med medicinteknik för att rädda liv, lindra och bota sjukdomar och lidande. Givetvis ser vi att den situation vi nu står inför kommer att påverka våra möjligheter att uppfylla vårt uppdrag. Exakt hur behöver vi nu noga undersöka. Men det står klart att stora områden som energiförsörjning, transporter, tillgång till råvaror samt produktion kommer att påverkas.

Swedish Medtech arbetar för att nödvändig teknik och hjälp kommer fram till patienter, vård och omsorg.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies