Medtech4Health får fortsatt finansiering av Vinnova

Publicerat 17 June 2022
Forskning & innovation

Swedish Medtechs dotterbolag, det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health är ett av fem innovationsprogram som efter en omfattande utvärdering får fortsatt finansiering. 

Utvärderingen som gjordes under 2021 visar att programmen har bidragit till bred samverkan och stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltagit och till mobilisering och förnyelse av deras respektive områden. 

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år och detta är den tredje omgången av sexårsutvärderingar. Totalt har nu 16 av 17 strategiska innovationsprogram sexårsutvärderats.De övriga programmen är Drive Sweden, InfraSweden2030, Smart Built Environment och RE:Source.

Medtech4Health finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Tf programdirektör är Malin Hollmark som kommenterar finansieringsbeslutet:

- Detta är ett gott betyg för allt vi åstadkommit i programmet. Jag ser fram emot att fortsätta jobba med regioner, UoH, patienter och företag för att bana väg för prevention, diagnostik och behandlingsmetoder som ska hjälpa oss att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Läs mer om Medtech4Health på deras hemsida >>

 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies