Mellansveriges stomipatienter offras när Femklöverns regioner jagar besparingar

Publicerat 28 February 2022
Upphandling

Debatt: Runt 5.200 personer som lever med stomi i Uppsala, Örebro, Sörmland, Dalarna och Västmanland riskerar att drabbas negativt när Femklövern byter inköpsmodell för stomiprodukter.

Att leva med stomi skapar många gånger svåra livssituationer för de personer det berör och därför är det viktigt att få känna sig trygg med de stomihjälpmedel man använder.

Man har dock goda möjligheter att få samma livskvalitet som andra. Men för att uppnå det krävs en bred tillgång till hjälpmedel som utprovas för att passa den enskilde individens kropp och förutsättningar. Det är anledningen till att dessa hjälpmedel hanteras nationellt i förmånssystemet, från vilken behörig vårdpersonal kan förskriva för patientens räkning.

Swedish Medtechs stomigrupp tillsammans med ett flertal stomiterapeuter skriver i en debattartikel i Nerikes Allehanda om den stora oro vi ser när allt fler regioner väljer att blunda för den stomiopererades livskvalitet och frångå detta förmånssystem. Vi ställer oss frågande till hur Femklövern motiverar ett beslut som ger försämrade livsvillkor för en redan utsatt patientgrupp och om detta verkligen leder till ekonomiska besparingar.

De erfarenheterna vi ser från andra regioner som valt att byta förmånssystemet mot upphandling är att det i dessa regioner lett till:

Försämrad livskvalitet för patienterna när produktutbudet inte längre kan anpassas efter behov.

- Ökad arbetsbelastning för vårdpersonalen när de involveras i resurskrävande upphandlingar, tid som ska gå till patientmöten.

- Ökade kostnader för vården genom ett markant ökat antal vårdmöten, då vårdpersonal måste hantera oroliga patienter och komplikationer. 

Budskapet från oss specialistsjuksköterskor och stomiföretag är, överge inte ett väl fungerande system som syftar till att säkerställa god och jämlik vård! Vi uppmanar i debattartikeln därför Femklövern att ompröva sitt beslut. 

Läs hela debattartikeln "Stomipatienterna offras när Femklövern jagar besparingar" 

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Swedish Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies