Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Publicerat 13 April 2022
Digitalisering & eHälsa

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) uppdraget av regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor hos aktörer inom innovationssystemet. Nu har IMY lämnat över en delredovisning av uppdraget till regeringen.

Projektledaren Carin Sundhage specificerar datadelning som den kanske viktigaste frågan som utmanar innovationsaktörer. IMY ska nu både utöka sin egen kunskap och arbeta för att ta fram en vägledning till innovationsaktörer.

                        

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies