Nulägesrapport om molntjänster

Publicerat 28 February 2022
Digitalisering & eHälsa

Swedish Medtech har tagit fram ett nulägesrapport om molntjänster där vi försöker sammanställa det juridiska läget i Sverige idag. Den vänder sig till dig som vill veta mer om de hinder som står i vägen för implementering av e-hälsolösningar som använder sig av molntjänster i Sverige idag. Rapporten är framtagen inom ramen för det nationella projektet Innovationsmotorer, finansierat av Vinnova. Läs rapporten här >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies