Ny biobankslag ska underlätta forskning och vård

Publicerat 19 April 2022
Forskning & innovation

Regeringen beslutar om en lagrådsremiss där man föreslår att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Genom det nya lagförslaget från regeringen främjas forskning och vård när onödig administration minskar, samtidigt som skyddet för provgivare behålls.

Läs pressmeddelandet på Regeringens hemsida >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies