Ny branschgemensam överenskommelse om hälsodata i Region Stockholm

Publicerat 13 June 2022
Digitalisering & eHälsa

Swedish Medtech har tillsammans med flera andra Life Science-organisationer tecknat en överenskommelse med Centrum för hälsodata inom Region Stockholm om gemensamma principer för tillgång och utlämnande av hälsodata. Syftet är att underlätta samverkan mellan Life Science-företag och hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen har tecknats mellan Swedish Medtech, Lif, SwedenBIO, Swedish Labtech och Region Stockholm. Ambitionen är att gemensamt och kontinuerligt vidareutveckla förutsättningarna för samverkan för att underlätta industrins tillgång till hälsodata med säkra och integritetsbevarande rutiner för invånarna och patienterna i Stockholms län.

Malin Hollmark, sakkunnig inom forskning och innovation på Swedish Medtech menar att överenskommelsen med Region Stockholm är mycket betydelsefull för branschen:

-    Patienternas, vårdens och omsorgens data är av avgörande betydelse som underlag för utvecklingen av den medicinteknik som är nödvändig för att möta framtidens hälso- och hållbarhetsutmaningar. Hälsodata krävs för att följa upp nyttan och effekterna av de lösningar vi implementerar i en innovativ och hållbar vård och omsorg. Företagens möjligheter att utveckla och anpassa de lösningar som patient, vård och omsorg verkligen behöver ökar avsevärt om de också har tillgång till de data som genereras. Vi ser fram emot ett utökat och fördjupat samarbete med Centrum för hälsodata och övriga parter i avtalet, och att tillsammans utforma förutsättningarna för att ta tillvara den potential som ökat nyttjande av hälsodata kommer att innebära.

Överenskommelsen är en regional tillämpning av de övergripande regler för samverkan med hälso- och sjukvården som organisationerna har tecknat med SKR, samt vad gäller forskning överenskommelsen med SKR om kliniska prövningar.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies