Pappersstrejken i Finland löst – produktionen återstartar

Publicerat 26 April 2022
Krisberedskap & resiliens

Sedan 1 januari i år har det pågått en strejk med anledning av en konflikt mellan det finska Pappersförbundet och leverantören UPM. UPM är Europas största skogsindustrikoncern och strejken har påverkat flera affärsområden, särskilt på etikettområdet där deras europeiska marknadsandel är 25%. Strejken har förlängts i omgångar utan tecken på framsteg, vilket har påverkat den medicintekniska branschen tillsammans med många andra branscher, även i USA och andra delar av världen.

Swedish Medtech vet att ett antal medlemsföretag använder material från UPM. Därför var det besked som kom den 22 april efterlängtat. UPM meddelar att strejken upphör omedelbart efter att parterna nu nått en fyraårig överenskommelse för alla de berörda affärsområdena inom koncernen. Leveranserna kommer återupptas så snart som möjligt.

Läs mer hos UPM Raflatac >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies