690540

Proposition om förenklat genomförande av kliniska studier

Publicerat 20 December 2022
Forskning & innovation

Regeringen har lagt fram en proposition om behandling av personuppgifter i samband med antalsberäkning vid klinisk forskning. Förslaget om ändringar i patientdatalagen som föreslås träda i kraft 1 maj 2023 ska underlätta planering och genomförande av klinisk forskning där praxis idag varierar mellan regioner.

Swedish Medtech välkomnar alla initiativ som kan förbättra förutsättningarna för att genomföra kliniska studier i Sverige. Detta förslag om att tydliggöra att behandling av personuppgifter är tillåtet vid antalsberäkning är ett viktigt steg på vägen.
Läs pressmeddelandet >> 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies