Proposition om ny biobankslag - ska främja forskning och vård

Publicerat 14 June 2022
Forskning & innovation

Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juni 2023 och är tänkt att minska vårdens och forskningens kostnader och administration, samtidigt som skyddet för provgivaren består. Den nya lagen är en uppdatering av den befintliga lagstiftningen från 2003 och ska reglera hur prover ska få samlas in till och bevaras i biobanker och användas. 

Läs Regeringskansliets pressmeddelande här >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies