631657

Remissvar European Health Data Space

Publicerat 19 August 2022
Digitalisering & eHälsa

Swedish Medtech välkomnar och stödjer förslaget och de övergripande målen om ökade möjligheter till att nyttja hälsodata och att främja säker och effektiv delning av hälsodata inom EU för att kunna nyttiggöra den ekonomiska och samhälleliga potentialen av hälsodata. Vi ser positivt på ett europeiskt datautrymme som främjar datadelning för att utveckla vården och nå bättre hälsoresultat samt ge tillgång till hälsodata för offentlig och privat forskning. I svaret lyfter vi bland annat att förslaget kommer att kräva tekniska och organisatoriska lösningar hos alla involverade aktörer. Skyldigheterna kommer att innebära ökade kostnader för aktörerna och det är mycket angeläget att detta inte påverkar möjligheterna till användning av hälsodata för hälso- och sjukvård liksom för främjandet av forskning och innovation.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies