Röster från Swedish Medtech Spring Summit 4 maj

Publicerat 09 May 2022
Digitalisering & eHälsa

Den 4 maj fick medlemmar och gäster på vårt Spring Summit höra från om data som en orealiserad potential att lösa de globala utmaningarna, om kommuners möjlighet att gå bräschen i den digitala utvecklingen, om hur finska patienter får ta del av sin egen hälsodata, vad ett ökat patientperspektiv i upphandling kan leda till och om partnerskap för innovation i vårdens vardag. Stort tack till alla talare och till alla som bidrog till en eftermiddag av efterlängtat nätverkande!

Lyssna till tre av våra gäster som var med under Swedish Medtech Spring Summit:

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies