Svensk industriallians mot AMR

Publicerat 30 June 2022
Hållbarhet

Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris.

På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. För att bidra till det arbete som pågår har en rad branschorganisationer inom Life Science gått samman i Svensk industriallians mot AMR, en koalition som med förenade krafter ska motarbeta utvecklingen.

Medlemmarna är FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, SwedenBIO, Swedish Labtech och Swedish Medtech.

-  Genom Svensk industriallians mot AMR stärker vi det viktiga arbete som pågår för att möta hotet som denna tysta pandemi innebär. Swedish Medtechs medlemsföretag har alla tillsammans medicintekniska lösningar som på olika sätt kan hjälpa oss att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen, säger Malin Hollmark, sakkunnig innovations- och forskningsfrågor Swedish Medtech.

Genom branschspecifika och övergripande insatser som omfattar både prevention, diagnostik och behandlingar av infektioner ska koalitionen understödja arbetet för ett minskat infektionstryck inom vård och omsorg och i förlängningen till en bromsad antibiotikaresistensutveckling i samhället.

Antibiotikaresistens är en internationell fråga som kräver samarbete på global nivå. Sverige, som redan bedriver ett framgångsrikt arbete på området, kommer att sätta frågan högt på EU:s agenda och axla en ledarroll, inte minst under Sveriges ordförandeskap i EU under första halvåret 2023.

- Det är en enormt viktig fråga att sätta högt på agendan under ordförandeskapet. Ingen aktör kan ensam lösa problemet med den ökande antibiotikaresistensen. Vi och våra branschkollegor kan visa på såväl svenska som internationella insatser och goda exempel som kan bana väg för att vända utvecklingen, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech. 


Kontakt
Malin Hollmark, sakkunnig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Tel: +46 76 538 46 11
E-post: malin.hollmark@swedishmedtech.se

Mia Engman Hyrén, kommunikationsansvarig, Swedish Medtech
Tel:  +46 76 538 46 05
E-post: meh@swedishmedtech.se

Fabian Wingfors, projektledare kommunikation, Swedish Medtech
Tel:  +46 76 538 46 08
E-post: fabian.wingfors@swedishmedtech.se 

835838

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Swedish Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies