489620

Temaspaning: Medicintekniska produkter för diagnostisering eller behandling av kolorektalcancer eller lungcancer

Publicerat 10 November 2022
Forskning & innovation

Swedish Medtech bistår TLV i deras temapaningsuppdrag som syftar till att förutse vilka medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden. Vi sprider därför informationen om deras senaste temaspaning: medicinteknik för diagnostisering eller behandling av kolorektalcancer eller lungcancer.

Exempel på inspel kan vara förslag på intressanta produkter, pågående kliniska studier eller innovationsprojekt. Inspel för denna temaspaning mottas till och med 22 november 2022.

Se mer information på TLV:s hemsida >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies