n4

Rapport från Almedalen

Publicerat 30 June 2023

Nu lämnar vi Almedalen efter tre intensiva dagar fyllda med intressanta seminarier, givande samtal och möten. I år har Swedish Medtech medverkat i ”TILLSAMMANS – en mötesplats för vård & politik” tillsammans med Leading Healthcare, Lif och Medtech4Health. Varje morgon har inletts med politikersamtal där vår expertpanel ställts mot väggen av bland andra Camilla Waltersson Grönvall (M), Ulrika Westerlund (MP), Lena Hallengren (S), Carina Örgård (V), Christofer Bergenblock (C), Acko Ankarberg Johansson (KD), Lina Nordquist (L).

Vi har pratat resurssättningen av framtidens sjukvård tillsammans med bland andra Ann-Marie Wennberg Larkö, Sahlgrenska, Sara Lewerenz, Region Jämtland-Härjedalen och Tobias Alfvén, Svenska läkarsällskapet. Hur säkrar vi framtidens kompetens för att vården ska vara redo för utvecklingen?

Vi har resonerat kring för- och nackdelarna med statligt huvudmannaskap tillsammans med Lina Nordquist, (ledamot Socialutskottet, L), Fredrik Lennartsson (chef för avdelningen vård och omsorg, SKR), Britta Wallgren (vd, Capio), Thomas Magnusson (ordförande, Diabetes Sverige), Sara Johansson (intressepolitisk chef, Cancerfonden) och Ida Kåhlin (ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter) med flera.

Vi har tittat på hur EU:s lagstiftning påverkar life science i Sverige tillsammans med bland andra EU-parlamentariker Heléne Fritzon (S), Fredrik Lennartsson, SKR, Jenni Nordborg, Lif och Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer.

På torsdagen arrangerade Swedish Medtech även två egna seminarier tillsammans med Swedish Labtech, då pratade vi om behovet av tidig upptäckt av cancer tillsammans med bland andra Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, Helena Brändström, RCC och Penilla Gunther, Member of EU Cancer Mission Board, FOKUS Patient®.


Vi bjöd också in till ett samtal om vad för hinder man möter vid implementering av innovation i vården med Jean-Luc af Geijerstam (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys), Sofia Palmquist (Aleris) Henrik Schildt (Region Östergötland), Åsa Ardesjö (Swedish Medtech), Marina Tuutma (Sveriges Läkarförbund) Christopher Aulin (Swedish Labtech). Eminent modererat av Swedish Medtechs Petrus Laestadius.

Vi tackar alla talare, deltagare och medarrangörer för en intressant och viktig vecka. Samtalen fortsätter vi med glädje i höst. Men innan dess vill vi önska glad sommar!

Se bilder från Almedalen nedan:
n1n2n3n7n5

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies