631655

EU föreslår ändrade övergångstider i MDR

Publicerat 19 January 2023
Medicinteknik & regelverket

Ett område som skapat mycket oro i den medicintekniska branschen, men framförallt inom vård och omsorg, är konsekvenserna av den nya medicintekniska förordningen. Den 6 januari lade EU-kommissionen fram ett förslag till ändringar i övergångsbestämmelserna.

Förslaget innebär inte att företag kan minska på takten i sitt arbete att certifiera sina produkter under MDR, men öppnar upp för att produkter som finns på marknaden med giltigt MDD-certifikat kan säljas under en längre period än vad som idag anges i förordningen. Innan förslaget fastställs är avsikten att skyndsamt förhandla förslaget i Europaparlamentet och Ministerrådet.

Swedish Medtech återkommer med mer information om förändringarna och dess påverkan på företagen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande (på engelska) >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies