EU_relaterad_2000x600px

EU-parlamentet antar AI Act

Publicerat 16 June 2023
Digitalisering & eHälsa , Medicinteknik & regelverket

Den 14 juni antog EU-parlamentet AI-förordningen (AI Act). Nu inleds förhandlingarna med rådet om lagens slutgiltiga utformning. Med anledning av det har MedTech Europe och Cocir, tillsammans med patientorganisationer, vårdprofessioner och industri tagit fram en gemensam ståndpunkt som förtydligar hur AI-förordningen kan stärka förtroende och användningen av AI-baserad medicinteknik. Majoriteten av den AI som används i hälso- och sjukvården är integrerad i medicinteknik och regleras genom MDR/IVDR.

Det handlar bland annat om att:
1.    ensa så att flera lagar inte reglerar samma företeelser
2.    förtydliga definitionerna
3.    säkerställa en enhetlig och likvärdig tillämpning och implementering i alla medlemsstater

Ta del av MedTech Europes uttalande >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies