B27750E4-3F6F-4DF7-8872-20BB68D4C35E

Empowering Patients Through Health Data: Exploring the Opportunities and Challenges of the EHDS

Publicerat 28 June 2023
Digitalisering & eHälsa , Forskning & innovation

I anslutning till EU-ordförandeskapskonferensen inom life science anordnade Swedish Medtech tillsammans med EIT Health Scandinavia och Elekta det officiella sidoeventet ”Empowering Patients Through Health Data: Exploring the Opportunities and Challenges of the EHDS”.

Toppledarevenemanget, under ledning av Filippa Kull och Andreas Namslauer, utforskade möjligheterna och utmaningarna med förslaget om det europeiska hälsodataområdet (EHDS) och hur hälsodata kan användas för att generera en bättre hälso- och sjukvård.

Margareta Haag (Nätverket mot Cancer) talade om hälsodatans betydelse för patienterna, Clara Hellner (Region Stockholm) talade ur forskningens och regionens perspektiv och Alexander Olbrechts (MedTech Europe) talade om industrins roll att med hjälp av hälsodata i produktutvecklingen säkra en bättre vård för patienten. Implementeringen av EHDS diskuterades sedan av 15 delegater i ett rundabordssamtal som inleddes av Andrzej Rys (Europeiska Kommissionen).

Eventet ägde rum i Forskaren - en unik möjlighet att besöka Stockholms nya life science-center redan innan byggnaden färdigställts.

Kvällen avslutades med ett branschgemensamt nätverksmingel i samarbete med Lif - de forskande läkemedelsföretagen, Swecare och SwedenBIO där utbildningsminister Mats Persson inledningstalade.


Bilder från Empowering Patients Through Health Data: Exploring the Opportunities and Challenges of the EHDS i Forskaren
Se bygget ta form - från byggarbetsplats till konferenslokal för en dag


Utbildningsminister Mats Persson inledningstalar under nätverksminglet Swedish Life Science United - during the EU presidency and beyond


This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies