604339

Harmonisering av miljökrav i offentlig upphandling - Sveriges regioner antar nationell strategi

Publicerat 27 February 2023
Hållbarhet , Upphandling

Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner för att främja hållbar upphandling och verka för att de produkter och tjänster som köps in är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. På nationell nivå finns regionernas gemensamma kansli för hållbar upphandling som bl.a. arbetar med att utveckla harmoniserade krav, vilka tydliggör förväntningar för leverantörer på kort och på lång sikt och som även är en förutsättning för att nationellt kunna följa upp hållbarhetsarbetet.

Från Swedish Medtechs sida välkomnar vi hållbarhetskrav och särskilt harmoniserade sådana. Detta för att våra medlemmar fortsatt ska ha möjlighet att förse svensk vård och omsorg med livsnödvändig – och hållbar - medicinteknik. Vi ser fram emot en fortsatt dialog och samverkan med alla regioner och kansliet – både i Sustainable Affairs och Upphandlingskommittén!

I år påbörjas arbetet med att fokusera harmoniseringen av miljökrav på läkemedel, information- och kommunikationsteknologi, samt inkontinensprodukter. Läs mer här >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies