iStock-914789708

Medtech i siffror — rapport presenteras under Swedish Medtech Summit

Publicerat 02 October 2023

Swedish Medtech har under en lång tid följt tillväxten av den medicintekniska sektorn i Sverige. Kartläggningar av vår bransch är avgörande för att kunna utvärdera effekten av tidigare, samt styra inriktningen av kommande, ekonomiska och politiska insatser och strategiska beslut som stärker oss som nation. Nu är det dock ett tag sedan vi gjorde en djupare analys eftersom vi inväntat det uppdrag som vår innovationsmyndighet Vinnova fått av regeringen att ta fram en metod för att årligen följa upp life science-sektorns utveckling. Detta är mycket välkommet då vi får en gemensam metod över sektorn – pharma, biotech och medtech – för att lättare kunna göra jämförelser och hitta synergier i vårt policy-arbete.

Den första rapporten publicerades i april i år och visade hur den svenska life science-sektorn vuxit de senaste 10 åren. Metoden vidareutvecklas nu och Swedish Medtech arbetar tillsammans med Vinnova för ökad relevans för medicintekniksektorn och våra medlemmar. Under tiden presenterar Malin Hollmark under Swedish Medtech Summit vår egen analys baserat på Vinnovas arbete.

Läs mer och anmäl dig till konferensen här >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies