Swedish Medtech Summit_2023_2000x600px

Ny branschstatistik för medicinteknik

Publicerat 24 November 2023

Vid Swedish Medtech Summit den 21 november 2023 presenterades den nya branschstatistiken för åren 2018-2022. Under femårsperioden kan vi se en tillväxt både vad gäller antal företag, antal anställda, import och export. Vår bedömning är att betydande delar av import- och exportökningen kan hänföras till pandemin. Antalet anställda uppgår 2022 till drygt 27 000 och det har varit en stadig ökning från 2018.

I samband med att rapporten släpptes presenterade Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand sifforna och vid presentationen pekade hon på de utmaningar den medicintekniska branschen står inför idag, där viktiga faktorer är stora kostnadsökningar, det världspolitiska läget som skapar utmaningar i leveranskedjorna samt effekterna av implementeringen av den medicintekniska förordningen (MDR).

-    Vi har sett en fantastisk tillväxt under perioden 2018-2022. Detta kan till del förklaras av covid och de stora satsningar som gjordes för att diagnosticera och behandla de drabbade patienterna. Vi går dock mot mer utmanande tider där regionerna visar ekonomiska underskott och risken är stor att viktiga investeringar skjuts upp. Långsiktigt är dock prognosen positiv då de medicintekniska företagen är en grundläggande del i att lösa de utmaningar vård och omsorg står inför vad gäller resursbrist och krav på effektivisering, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Rapporten

"Den svenska medicintekniska branschen i siffror", november 2023


This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies