827804

Nya biobankslagen träder i kraft 1 juli

Publicerat 27 January 2023
Forskning & innovation

Beslut är nu fattat i Riksdagen att den nya biobankslagen ska träda i kraft från och med 1 juli 2023. I samband med detta aktualiseras både ett nationellt införandeprojekt och Biobank Sveriges planerade webbinarserie om nya lagen. Syftet med biobankslagen är att reglera hur prover av humanbiologiskt material ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Underlättad användning av dessa är av vikt för forskningen och konkurrenskraften inom Life Science. Den nya lagen innebär bland annat förenklade definitioner, förtydligat ansvar, minskad administrativ börda och underlättar internationellt forskningssamarbete.

Swedish Medtech bidrar till det nationella införandeprojektet som Biobank Sverige kommer att leda och där samtliga regioner deltar. Se Biobank Sveriges första webbinarium om nya biobankslagen, där de presenterar övergripande förändringar och innebörden av den nya biobankslagen. 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies