475178

Överträdelse Samverkansavtalet

Publicerat 16 February 2023
Samverkan & etik

En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet har inkommit och behandlats i Swedish Medtechs egenåtgärdssystem. Ärendet gäller Rubin Medical AB. Swedish Medtechs styrelse har tilldelat företaget en varning.

Bakgrund till anmälan 

En anmälan har skriftligen inkommit till Swedish Medtechs Granskningsnämnd gällande överträdelse av Samverkansöverenskommelsen. Enligt Anmälaren har Rubin Medical AB (Rubin), i en inbjudan som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, bjudit in till serviceinformation. Serviceinformationen ska bestå av en ”pump- och CGM-kurs” och fokus under kursen är insulinpumpen Tandem t:slim X2TM. Serviceinformationen ska enligt uppgifter i inbjudan äga rum den 1–2 december 2022 på Elisefarm i Höör.

Beslutet i korthet

Att förlägga ett serviceinformationsmöte utanför hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsplats, utan att redogöra för ett välmotiverat avsteg från huvudregeln för mötesformen, anses utgöra en överträdelse av Samverkansöverenskommelsen. Granskningsnämnden bedömer att det faktum att ett företag har bjudit in flera kliniker inte utgör en sådan omständighet som tillåter ett serviceinformationsmöte utanför arbetsplatsen. Det anmälda företaget har dessutom förlagt mötet på en plats som inte är förenlig med de bärande principerna i Samverkansreglerna.

Ladda ned beslutet i sin helhet >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies