Budgetpresentation regeringen_Fotograf Ninni Andersson_Regeringskansliet_2000x600px

Regeringen presenterar budgetsatsningar inom hälso- och sjukvården

Publicerat 15 September 2023
Digitalisering & eHälsa , Upphandling

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Likt många andra länder står Sverige inför ett svårt ekonomiskt läge med hög inflation och arbetslöshet. Vid en presskonferens 13 september lanserade vice statsminister Ebba Busch och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson de satsningar som regeringen avser göra i kommande budgetproposition.

De föreslår bland annat ett sektorsbidrag om tre miljarder under 2024 riktat till den regionala hälso- och sjukvården att betalas ut efter vårdbehov. Detta är främst för att klara av konsekvenserna av inflationen.

Regeringen förslår även ökade prestationsbundna bidrag för att stärka hälso- och sjukvården i hela landet. Tillsammans med redan beslutade medel avsätter man ca 5 miljarder kronor för 2024 med målet att öka vårdkapaciteten och antalet disponibla vårdplatser samt korta vårdköerna. 2025 vill man öka det till 6,5 miljarder kronor. Medlen kommer vara prestationsbundna vilket innebär att regionerna måste visa konkreta resultat för att få ta del av dem.

Vice statsminister Ebba Busch pratade om behovet av att stärka primärvården, med bland annat fler allmänspecialister och distriktssköterskor, så att den kan utgöra den bas den behöver vara i svensk hälso- och sjukvård.  

Vid presskonferensen nämndes också tidigare aviserade satsningar inom bland annat cancer och barncancer, där man tillför 500 miljoner årligen fram till och med 2026. Här har man i tidigare kommunikation lyft att man har för avsikt att uppdatera den nationella cancerstrategin. Men också mer riktade insatser så som överlämningen mellan barncancervården och vuxencancervården, kortare väntetider, samverkan kring och uppföljningen av rehabiliteringvården. De vill även göra satsningar inom precisionshälsa för att effektivisera sjukvårdskedjan i sin helhet samt stärka preventionsarbetet och Sveriges ställning som Life Science-nation. Riktade satsningar ska även vidtas för att bemöta bestående regionala skillnader vad gäller jämlik tillgång till vård.

Den 6 september presenterade regeringen den budgetsatsning man föreslår för en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Till den vill man avsätta 77 miljoner kronor under 2024.

Budgetpropositionen i sin helhet presenteras den 20 september.

Swedish Medtech följer arbetet och bevakar frågan. 

Läs mer

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies