Startbild Sustainability forum

Swedish Medtech Sustainability Forum

Publicerat 17 May 2023
Hållbarhet

Under tre fredagsförmiddagar (28 april, 5 maj och 12 maj) har ett femtiotal personer träffats online i Swedish Medtech Sustainability Forum – en ny digital konferens som är en del i Swedish Medtechs utökade fokus på hållbarhet.

Under konferensens första dag fördjupade vi oss inom de regulatoriska aspekterna av hållbarhetsområdet. Peter Löwendahl berättade om MDR ur ett hållbarhetsperspektiv och Cocirs Riccardo Corridori berättade om andra regelverk och initiativ på EU-nivå som påverkar de medicintekniska företagen.

Konferensen tog ett brett grepp om hållbarhetsområdet och fick lära oss mer om samverkan för en hållbar plastanvändning, potentialen med AI för en hållbar medtechindustri, cirkulära affärsmodeller och finansiering för hållbar forskning och innovation. Kopplat till de olika områdena fick vi också ta del av inspirerande exempel från flera av Swedish Medtechs medlemsföretag och från andra branschorganisationer.

Vid sista tillfället medverkade Diego Cattolica från Regionernas kansli för hållbar upphandling, som bland annat berättade om regionernas samverkan och strategi för hållbar upphandling. Konferensen avslutades sedan med att PwC blickade fram emot framtidens hållbara hälso- och sjukvård.

Under forumets sista del ställde vi några frågor till deltagarna som gav oss en del intressanta svar. Det var lovande att se att hållbarhetsfrågan värderas högt strategiskt i företagen (4,1 av 5) och att deltagarna, med vissa undantag, var optimistiska om branschens möjligheter till övergången mot en hållbar framtid (3,6 av 5). Det område inom hållbarhet som för deltagarna var viktigast att fokusera på var koldioxidutsläpp, följt av cirkulär ekonomi, hållbara leveranskedjor och avfallsminskning.

Konferensen spelades in för att möjliggöra ett mer flexibelt deltagande. Missade du konferensen? Inspelningarna finns tillgängliga t.om. 16 juni och det går därför fortsatt bra att anmäla sig i efterhand här >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies