681871

Unik rapport: ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer”

Publicerat 01 March 2023
Digitalisering & eHälsa

Egenmonitorering inom cancer skulle ge förutsättningar för mer autonoma individer, effektivare vård och utveckling av life science-sektorn menar 15 organisationer, däribland Swedish Medtech, i ny rapport där behovet av utveckling av egenmonitorering inom cancerområdet lyfts.

Allt fler lever med cancer och sjukdomen ses alltmer som en kronisk sjukdom. Det finns därför stora behov och möjligheter att förstärka cancervården ytterligare med stöd av utbyggd egenmonitorering för att bidra till bättre livskvalitet för patienterna och effektivare hälso- och sjukvård.

- Rapporten sätter ljuset på flera viktiga områden där våra medlemmar har medicintekniska lösningar att erbjuda. För en god prognos vid en cancer är tidig diagnos helt avgörande, men även att man får tillgång till senaste behandlingsmetoder och uppföljning, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech.

I rapporten presenteras sju förslag inom tre områden:

  • Stärk de nationella satsningarna inom egenmonitorering cancer
  • Samverka, bygg kunskap och förbered verktyg för en bred användning
  • Skapa långsiktiga förutsättningar för användning av hälsodata

- Stärkt egenmonitorering inom cancer är viktigt för att utveckla en högspecialicerad nära vård och för framtidens patientdatadrivna precisionsmedicin. Här har de medicintekniska företagen en betydelsefull roll för tillgången på aktuella och jämförbara data av hög kvalitet. Det är därför viktigt att förtydliga statens roll och mandat att leda arbetet med att skapa förutsättningar för interoperabilitet, säger Jesper Olsson, sakkunnig digitalisering, Swedish Medtech.

Om rapporten

Det pågår en omställning som syftar till att göra vården mer nära och samtidigt i ökad grad konsolidera den högspecialiserade vården. I omställningen behöver sjukhusens- och primärvårdens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens roller utvecklas. Även den närmaste vården – individers egenvård – kommer att få en mer betydande roll. I sammanhanget anges ofta egenmonitorering som en viktig del för att stärka individen och bidra till omställningen. Vår förhoppning är att denna rapport bidrar till att flera målinriktade, handlingsorienterade och breda samverkansinitiativ inleds liksom att frågan om egenmonitorering inom cancer lyfts på nationella agendor. Vi planerar redan nu för nästa steg att utforska nya verktyg för kliniska beslut och välkomnar fler aktörer att delta.


Sju förslag:

1. Inkludera egenmonitorering som ett insatsområde i canceröverenskommelsen.

2. Innefatta cancer i kommande upphandlingar av system för egenmonitorering.

3. Nyttiggör de samlade resurserna och säkra långsiktighet genom bred aktörssamverkan. Ta hjälp av intermediärer.

4. Utveckla öppna algoritmer och andra verktyg som förenklar egenmonitoreringen.

5. Utveckla ett metodpaket och lärandearenor för effektiv implementering och användning.

6. Avsätt medel för forskning och lärande om egenmonitorering i praktiken.

7. Förtydliga statens samordningsroll och mandat att föreskriva och följa upp förutsättningar för interoperabilitet.


Läs rapporten här >>


Huvudförfattare: Jesper Olsson, Tamro (numera sakkunnig digitalisering, Swedish Medtech), Johanna Lagergren, Tamro, Mattias Elg, Linköpings Universitet, Henrik Schildt, PwC (numera IT-direktör Region Östergötland)

 

Medverkande organisationer: Nätverket mot cancer, Region Jönköpings Län,

Region Östergötland, Region Halland, Region Kronoberg, Linköpings universitet, IBM,

Lif, Swedish Medtech, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, AbbVie, Janssen, PwC och Tamro


Vid frågor kontakta: Jesper Olsson, Swedish Medtech

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Swedish Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies