Handskak_relaterad_2000x600px

Vägledning vid val av ort och lokal för möten med offentligt vårdanställda

Publicerat 26 June 2023
Samverkan & etik

Swedish Medtech har tagit fram en vägledning rörande val av ort och lokal för möten med offentligt vårdanställda. Vägledningen bygger på Samverkansreglerna som är upprättade mellan Swedish Medtech, Swedish Labtech, Lif och Sveriges Kommuner och Regioner, men utgår också ifrån MedTech Europe Code of Ethical Business Practice.

Vägledningen är tänkt att ge ett stöd för industrin när de arrangerar och sponsrar möten med offentligt vårdanställda och berör bland annat val av ort och möteslokal, men även hur man ska förhålla sig till innehåll och marknadsföring. Reglerna ska även följas av de offentligt vårdanställda.

Ladda ned vägledningen >>

Läs mer om samverkansreglerna >> 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies