EU_relaterad_2000x600px

Ett steg närmare en europeisk hälsodatalag

Publicerat 22 March 2024
Digitalisering & eHälsa

I förra veckan fick Europa en provisorisk överenskommelse om EHDS på plats. Lagstiftningen har som övergripande syfte att förbättra patientens kontroll över sin hälsodata, främja forskning och förbättra hälsoutfall genom att underlätta hälsodatautbyte inom Europeiska unionen.

Swedish Medtech är i grunden positiv till en tydlig EU-reglering på hälsodataområdet. Vi ser att en sådan kan främja i huvudsak tre viktiga områden:

Tillgång till hälsodata för individer: Individer kan komma att få snabbare och enklare tillgång till elektroniska hälsodata, oavsett om de befinner sig i sitt hemland eller i ett annat EU-land. De kan också komma att få större kontroll över hur deras hälsodata används.

Forskningens potential: Rätt genomfört kan EHDS ge industrin tillgång till hälsodata av hög kvalitet och relevans för produktutveckling och verifiering vilket kan öka innovations- och införandetakten av ny teknik och därmed bidra till att lösa de demografiska utmaningarna. Även den akademiska forskningen kan komma få större möjlighet att använda hälsodata, något som skapar nytta både för patient och samhälle. Det vill säga att lagstiftningen gynnar hela EU.

Interoperabilitet: Vi förutsätter att den föreslagna förordningen ställer krav på att alla elektroniska hälsojournalssystem följer öppna harmoniserade standarder, vilket skulle innebära en ökad interoperabilitet även inom Sverige och bidra till ökad attraktivitet och utvecklingskraft för medicinteknik i Sverige.

Synpunkter på tidigare skrivningar

Vi har i tidigare remissvar framfört en del synpunkter i arbetet med förslagen i EHDS-förordningen. Bland annat har vi

§ efterfrågat tydliggörande av viktiga definitioner för att undvika dubbelreglering,

§ framfört vikten av att hitta en balans mellan skydd och tillgång till data och

§ framfört behovet av att man specificerar vilken elektronisk hälsodata som ska användas för sekundärtanvändning.

Vägen framåt

Den preliminära överenskommelsen behöver godkännas av rådet och parlamentet. Swedish Medtech kommer nu att läsa igenom och analysera de nya skrivningarna för att se att dessa och andra frågor är hanterade i den nya versionen.

Nästa steg i processen blir sedan själva genomförandet på nationell nivå. Här ser vi behovet av en stärkt styrning och samverkan mellan alla berörda parter, där näringslivet är en viktig sådan. Swedish Medtech och våra medlemsföretag ser fram emot att delta i arbetet för att skapa ett så bra genomförande av EHDS i Sverige som möjligt.

Läs mer

Vårt tidigare remissvar >>

COCIRs skrivning om EHDS >>

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Swedish Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies