Pernilla 2000x600

Pernilla Andrée lämnar Swedish Medtech

Publicerat 22 January 2024

Efter sex år tackar Swedish Medtech av Pernilla Andrée som nyligen gjort sin sista arbetsdag som utbildningsansvarig hos oss.

- Pernilla har varit en mycket uppskattad kollega. Från dag ett har Pernilla drivits av ett stort och genuint engagemang för medicinteknikföretagen och Swedish Medtechs medlemmar. De dryga sex år som Pernilla arbetade på Swedish Medtech kännetecknas av förändring och utveckling. Med ansvar för Swedish Medtechs regelverksarbete och vår utbildningsverksamhet har Pernilla genomfört stora förändringar. Tillsammans med samarbetspartners som Läkemedelsverket, anmälda organ och Sveriges regulatoriska expertis utvecklade Pernilla Regulatory Summit till det viktigaste mötet för alla som på något sätt arbetar med MDR och IVDR.

På utbildningsområdet lanserade Pernilla Academy by Swedish Medtech som hemvist för vårt allt mer omfattande kursutbud inom regelverk, etik och compliance, upphandling, market access, affärsutveckling och mycket mer.

Vi kommer att sakna Pernillas otroliga driv och humor, men ser fram emot att fortsätta samarbeta i hennes nya roll hos en av våra nätverkspartners, säger Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech.

 

Vi har intervjuat Pernilla om hennes tid på Swedish Medtech och om sin nya roll hos en nätverkspartner.

Hur kom det sig att du började på Swedish Medtech?

Mitt intresse och brinn för medicinteknik! Jag har under merparten av mitt yrkesliv arbetat inom medicinteknik, men också med utveckling av utbildningar så när Swedish Medtech sökte en person med kombinationen av medicinteknik och utbildningar så kändes det som en ”perfect match” för mig.

 

Vad har varit bäst med din tid på Swedish Medtech och vad är du mest stolt över?

Åh, det är så mycket som varit bra! Förutom alla fina kollegor så har det varit en ynnest att få arbeta med alla medlemmar. Medicinteknik är utan tvekan den bästa branschen! Av de medicintekniska bolagen i Sverige så har vi dem som valt att vara medlemmar hos Swedish Medtech som är extra seriösa och tänk sen att få möta alla de personer på medlemsföretagen som valt att engagera sig i grupperna – de är utan tvekan de bästa av de redan bästa! Det har varit riktigt värdefulla relationer och jag uppskattar dem mycket.

Det har varit både givande och roligt att få utveckla kursverksamheten och även starta upp den numera återkommande årliga Regulatory Summit. 2018 genomförde jag Regulatory Summit för första gången och totalt blev det sex konferenser under min ledning. För mig var det en givande konferens på många plan då vi bl.a. skapade fina relationer till experter på Läkemedelsverket samt med Swedish Medtechs medlemmar och nätverkspartners. Deltagande ökade för varje år och under 2022 & 2023 erbjöd vi konferensen som en hybridlösning vilket gav möjlighet för ännu fler personer runt om i landet att delta. Det har varit så roligt!

Under åren utvecklade och växte jag kursverksamheten från befintliga fyra kurser till att som mest erbjuda 13 återkommande kurser per år och under 2023 lanserat Academy by Swedish Medtech. Jag är tacksam för alla kunniga föreläsare som har bidragit med sin expertis, vilket har varit en viktig byggsten i verksamheten. Det känns fint att ha bidragit till en ökad kompetensutveckling i den medicintekniska branschen!

 

Vad ska du göra nu?

Från och med januari arbetar jag på Plantvision, ett konsultbolag inom LifeScience som bl.a. erbjuder kompetens inom just kvalitetssäkring och regelverksfrågor inom medicinteknik. I min roll som konsultchef ser jag fram emot att få vara en del i att matcha branschens behov med konsulternas kompetens och erfarenhet för att tillsammans skapa mervärde för den medicintekniska branschen. Jag tänker att 1+1 ska bli 3!

 

Plantvision är ju en nätverkspartner till Swedish Medtech. Ser du några möjliga framtida samarbetsmöjligheter med Swedish Medtech i din nya roll?

Ja, absolut! Dels kommer jag själv under en tid gästföreläsa under befintliga utbildningarna och så hoppas jag att vi kommer fortsätta utveckla nya utbildningar tillsammans!

Den medicintekniska branschen är en av de mest innovativa branscherna och i ständig tillväxt. Samtidigt är det ont om kompetenta regulatoriska resurser och många bolag behöver stöd kring både kvalitet och regelverk. MDR är fortsatt en utmaning för många av bolagen. Jag ser gärna att vi fortsätter samarbeta för att stötta branschen och vara en trygg kompetenspartner till branschen.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies