EU_relaterad_2000x600px

Tillbörlig aktsamhet: Europaparlamentet antar nya människorätts- och miljöregler för företag

Publicerat 26 April 2024
Medicinteknik & regelverket , Hållbarhet

Det så kallade EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företagen har nu godkänts av EU-parlamentet. EU får en lagstiftning som kräver att storföretag tar ansvar för miljö- och sociala frågor i leverantörsledet.

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, Corporate Sustainability Due Diligence, CSDD i februari 2022. Direktivet fastställer en skyldighet för vissa företag att visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet och i sina värdekedjor för att motverka negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljö, exempelvis tvångsarbete, barnarbete och miljöförstörelse. Syftet med direktivet är att näringslivet ska bidra till en hållbar omställning för den europeiska ekonomin genom harmoniserade regler, konkurrensneutralitet och rättssäkerhet på EU:s inre marknad. Direktivet är ett led i EU:s gröna giv och bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

För större företag innebär direktivet att bolagsledningen blir skyldig att se till att företaget uppfyller sina skyldigheter i fråga om tillbörlig aktsamhet. Vid överträdelser kan företag tvingas till skadestånd och dömas till böter. Direktivet kommer att ha en betydande inverkan på industrin och kommer att kräva att företag tar ett mer aktivt ansvar för hållbarhet men kan också ge företag möjlighet att visa sitt engagemang för hållbarhet, vilket kan stärka deras konkurrenskraft på lång sikt.

Direktivet ska nu formellt godkännas av rådet och signeras innan det offentliggörs i EU:s officiella tidning. Det träder i kraft 20 dagar därefter. Efter att direktivet har antagits av EU, har medlemsländerna två år på sig att införliva det i sina nationella lagstiftningar.

Här kan du läsa mer om EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet >>

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Swedish Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies