Bli nätverkspartner

Varför ska ditt företag vara nätverkspartner?

 • Nätverkspartnerskapet ger till dig möjlighet att knyta personliga kontakter med medlemsföretagens företrädare på olika möten, utbildningar och konferenser, som anordnas under året.
 • Ni får exponera ert företag på olika möten arrangerade av Swedish Medtech, genom exempelvis monter, informationsmaterial eller muntliga presentationer.
 • Ni kan marknadsföra er via länk på vår hemsida och erbjuds även att lägga upp information om ert företag på våra medlemssidor.
 • Det är en kvalitetsstämpel! För att bli nätverkspartner måste ditt företag uppfylla vissa kriterier - detta för att Swedish Medtechs medlemmar ska kunna känna förtroende för nätverkspartnern som leverantör.


Vad ingår i nätverkspartnerskapet?

 • Möjlighet till deltagande i olika möten som arrangeras av Swedish Medtech: Årsmötet under våren (nätverksdelen), Höstmötet (VD-mötet).
 • Frukost- och lunchmöten där medlemsföretagen bjuds in för att tex lyssna på presentationer av nätverksföretag.
 • Investerarmöte för unga innovativa medtech-företag.
 • Möjlighet att exponera företaget med monter vid vissa av Swedish Medtechs evenemang till medlemspris.
 • Möjlighet att skapa erbjudanden för Swedish Medtechs medlemsföretag. Dessa erbjudanden läggs upp på interna sidor.
 • Länk på vår publika hemsida under rubriken ”nätverkspartners” med kort beskrivning av företagets verksamhet.
 • Ta del av utbildningar och konferenser till rabatterat medlemspris.
 • Tillgång till medlemsbrevet (ca 10 g/år).


Till vem riktar sig nätverkspartnerskapet?

För företag som bedriver verksamhet gentemot medicintekniska området inom något av följande områden:

akademi
distribution
investerare
juridik
ekonomi/revision
PR/media
Intresseorganisationer
outsourcing
Rekrytering/uthyrning/bemanning

Andra verksamheter som vänder sig mot den medicintekniska branschen

Vad kostar det?

Avgiften är 30 000 kr för ett år som gäller i 12 mån från när medlemskapet börjar.

Vill du veta mer?

Kontakta vvd Petrus Laestadius, 08-586 246 14