Bli nätverkspartner

Varför ska ditt företag vara nätverkspartner?

  • Nätverkspartnerskapet ger till dig möjlighet att knyta personliga kontakter med medlemsföretagens företrädare på olika möten, utbildningar och konferenser.
  • Ni får exponera ert företag på olika möten arrangerade av Swedish Medtech.
  • Ni kan marknadsföra er via vår webb.
  • Det är en kvalitetsstämpel! För att bli nätverkspartner måste ditt företag uppfylla vissa kriterier - detta för att Swedish Medtechs medlemmar ska kunna känna förtroende för nätverkspartnern som leverantör.

Vad ingår i nätverkspartnerskapet?

  • Möjlighet att delta som utställare vid olika konferenser som arrangeras av Swedish Medtech. Årsmöteskonferens under våren och Swedish Medtech Summit under hösten.
  • Frukost- och lunchmöten där medlemsföretagen bjuds in för att yssna på presentationer av nätverksföretag, vi arrangerar fysiska eller digitala möten. Ni har möjlighet att arrangera 1 st möte tillsammans med oss per år. Ni får gärna marknadsföra seminarium som ni arrangerar själva på vår webb.
  • Marknadsföra er på Swedish Medtechs webb under rubriken "Nätverkspartners" med beskrivande text om ert företag och tjänster. 
  • Marknadsföra er via vårt nyhetsbrev. Ni får gärna informera om nyheter som är intressanta för medlemsföretagen, bifoga gärna en film som beskriver ert företag/era tjänster.
  • Ta del av utbildningar och konferenser till rabatterat medlemspris.
  • Tillgång till medlemsbrevet.


Till vem riktar sig nätverkspartnerskapet?

För företag som bedriver verksamhet gentemot medicintekniska området inom något av följande områden:

Akademi 

Distribution
Investerare
Juridik
Ekonomi/revision
PR/media
Intresseorganisationer
Outsourcing
Rekrytering/uthyrning/bemanning
Andra verksamheter som vänder sig mot den medicintekniska branschen

Vad kostar det?
Avgiften är 35 000 kr per år exkl. moms.

Vill du veta mer?
Kontakta vvd 
Petrus Laestadius via mejl eller på 08-586 246 14