Bli nätverkspartner

Varför ska ditt företag vara nätverkspartner?

 • Nätverkspartnerskapet ger till dig möjlighet att knyta personliga kontakter med medlemsföretagens företrädare på olika möten, utbildningar och konferenser, som anordnas under året.
 • Ni får exponera ert företag på olika möten arrangerade av Swedish Medtech, genom exempelvis monter, informationsmaterial eller muntliga presentationer.
 • Ni kan marknadsföra er via länk på vår hemsida och erbjuds även att lägga upp information om ert företag på våra medlemssidor.
 • Det är en kvalitetsstämpel! För att bli nätverkspartner måste ditt företag uppfylla vissa kriterier - detta för att Swedish Medtechs medlemmar ska kunna känna förtroende för nätverkspartnern som leverantör.

Vad ingår i nätverkspartnerskapet?

 • Möjlighet till deltagande i olika möten som arrangeras av Swedish Medtech: Årsmötet under våren (nätverksdelen), Höstmötet (VD-mötet).
 • Frukost- och lunchmöten där medlemsföretagen bjuds in för att tex lyssna på presentationer av nätverksföretag.
 • Investerarmöte för unga innovativa medtech-företag.
 • Möjlighet att exponera företaget med monter vid vissa av Swedish Medtechs evenemang till medlemspris.
 • Möjlighet att skapa erbjudanden för Swedish Medtechs medlemsföretag. Dessa erbjudanden läggs upp på interna sidor.
 • Länk på vår publika hemsida under rubriken ”nätverkspartners” med kort beskrivning av företagets verksamhet.
 • Ta del av utbildningar och konferenser till rabatterat medlemspris.
 • Tillgång till medlemsbrevet (ca 10 g/år).


Till vem riktar sig nätverkspartnerskapet?

För företag som bedriver verksamhet gentemot medicintekniska området inom något av följande områden:

Akademi 

Distribution
Investerare
Juridik
Ekonomi/revision
PR/media
Intresseorganisationer
Outsourcing
Rekrytering/uthyrning/bemanning
Andra verksamheter som vänder sig mot den medicintekniska branschen

Vad kostar det?
Avgiften är 30 000 kr för 12 månader.

Vill du veta mer?
Kontakta vvd 
Petrus Laestadius via mejl eller på 08-586 246 14