Bli nätverkspartner

Varför ska ditt företag vara nätverkspartner?

- Nätverkspartnerskapet ger till dig möjlighet att knyta personliga kontakter med medlemsföretagens företrädare på olika möten, utbildningar och konferenser, som anordnas under året.

- Ni får exponera ert företag på olika möten arrangerade av Swedish Medtech, genom exempelvis monter, informationsmaterial eller muntliga presentationer.

- Ni kan marknadsföra er via länk på vår hemsida och erbjuds även att lägga upp information om ert företag på våra medlemssidor.

- Det är en kvalitetsstämpel! För att bli nätverkspartner måste ditt företag uppfylla vissa kriterier - detta för att Swedish Medtechs medlemmar ska kunna känna förtroende för nätverkspartnern som leverantör.

Vad ingår i nätverkspartnerskapet?

- Möjlighet till deltagande i olika möten som arrangeras av Swedish Medtech: Årsmötet under våren (nätverksdelen), Höstmötet (VD-mötet)

- Frukost- och lunchmöten där medlemsföretagen bjuds in för att tex lyssna på presentationer av nätverksföretag

- Investerarmöte för unga innovativa medtech-företag

- Möjlighet att exponera företaget med monter vid vissa av Swedish Medtechs evenemang till medlemspris.

- Möjlighet att skapa erbjudanden för Swedish Medtechs medlemsföretag. Dessa erbjudanden läggs upp på interna sidor.

- Länk på vår publika hemsida under rubriken ”nätverkspartners” med kort beskrivning av företagets verksamhet.

- Ta del av utbildningar och konferenser till rabatterat medlemspris.

- Tillgång till medlemsbrevet.

Till vem riktar sig nätverkspartnerskapet?

För företag som bedriver verksamhet gentemot medicintekniska området inom något av följande områden:

akademi
distribution
investerare
juridik
ekonomi/revision
PR/media
Intresseorganisationer
outsourcing
Rekrytering/uthyrning/bemanning

Andra verksamheter som vänder sig mot den medicintekniska branschen

Vad kostar det?

Avgiften är 30 000 kr för ett år som gäller i 12 mån från när medlemskapet börjar.

Vill du veta mer?

Kontakta vvd Petrus Laestadius, 08-586 246 14