Diabetes

Sektorgruppen diabetes driver aktuella och strategiskt viktiga frågor som berör diabetesvården i Sverige. Gruppen arbetar aktivt med att höja kompetensen om hur innovativ teknik kan förbättra diabetesvården. 

Diabetesgruppens vision:
"Alla människor som lever med diabetes har tillgång till den medicinteknik de behöver för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat och livskvalitet på kort och lång sikt".

Ordförande för gruppen är Peder Sandqvist, Nordic InfuCare
Gruppansvarig är Ia Magnusson.

 Mer information

Innovativ teknik kan förbättra diabetesvården_broschyr för utskrift
Innovativ teknik kan förbättra diabetesvården_presentation