Innovation och Tillväxt

Syftet med fokusgruppen är att utveckla en handlingsplan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för innovativa medicintekniska företag att verka och växa i Sverige. Fokus ligger på frågor som berör innovation och tillväxt.

Exempel på frågor kan vara:

- Hur kan samhället och staten skapa bättre förutsättningar för innovativa medicintekniska företag?
- Hur kan man förbättra möjligheterna för medicintekniska företag att samverka med vården?
- Hur skapar man bästa möjliga förutsättningar för kliniska studier av medicinteknik i Sverige?
- Hur kan man förbättra investeringsklimatet för medicintekniska företag i Sverige?
- Hur kan man förbättra möjligheterna för medicintekniska företag att samverka med akademin?
- Hur kan man öka samverkan mellan medicintekniska företag för att nyttja varandras erfarenhet och
resurser?

De som deltar i fokusgruppen är i första hand VD, FoU ansvariga eller ansvariga för affärsutveckling på sitt företag.

Ordförande för gruppen är Thomas Anderzon, GE Healthcare.
Ansvarig från Swedish Medtech är Malin Hollmark.