Medlemsrådgivning

Som medlem i Swedish Medtech får man tillgång till allmän juridisk rådgivning inom följande områden

- Upphandlingslagstiftningen och tillämpning av den
- Samverkansavtalet
- Annan generell juridisk orientering inom frågor relevanta för den medicintekniska  industrin

Man kan ställa frågorna till våra jurister via e-post. Ambitionen är att frågorna ska besvaras löpande men föreningen kan inte garantera svar inom en viss tid.

För frågor om upphandling, Samverkansavtalet och interaktionen mellan industri och vårdpersonal kontakta:
fragajuristen (at) swedishmedtech.se