Kontaktpersoner landstingen

Sveriges Kommuner och Landsting har rekommenderat landstingen att utse särskilda kontaktpersoner för informations- och relationsfrågor gentemot den medicintekniska industrin.

Kontaktpersonernas uppgift är att sprida kunskap om och främja en korrekt tillämpning av överensekommelsen respektive landsting och svara på frågor gällande detta.

Länk till SKLs hemsida med lista över kontaktpersoner inom respektive landsting